Ρομποτική με WeDo 2.0 και Scratch

Το Εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα “Ρομποτική με WeDo και Scratch”, απευθύνεται στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. Τα τμήματα λειτουργούν με 12 μαθητές. Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές εργάζονται ομαδικά σε μικρές ομάδες των τριών παιδιών (της ίδιας ηλικίας). Στην κάθε ομάδα εργασίας, διατίθεται από το σύλλογο πλήρης εξοπλισμός (σετ ρομποτικής, υπολογιστής, tablet κ.λ.π.). Το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια 9 μήνες (από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο) και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:

 • Κατασκευές με τα κλασσικά τουβλάκια της Lego
 • Εισαγωγή στον Προγραμματιμό με το Code.org
 • Κατασκευές Ρομποτικής με τo σετ της Lego WeDo 2.0
 • Προγραμματισμός με Wedo 2.0 software
 • Προγραμματισμός στο Scratch
 • Κατασκευές Ρομποτικής με οπτικοποίηση στο Scratch
 • Ρομποτική με το αυτοκινητάκι της Edison
 • Προγραμματισμός με το λογισμικό EdWare της Edison
 • Κατασκευή Μακέτας
 • Συμμετοχή σε Τοπικούς και Περιφερειακούς Διαγωνισμούς
 • Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής
 • Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch Game
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Ρομποτικής