Των Ρομπότ τα Παραμύθια

Παραμύθι μύθι μύθι… το ρομπότ και το ρεβύθι

Τα παραμύθια δεν είναι μόνο ψυχαγωγία για τα παιδιά. Είναι το μέσο που τα βοηθά να αποκαλύψουν την εσωτερική τους φύση, με τις άπειρες ηθικές και πνευματικές της δυνατότητες.

Εκπαιδεύοντας με παραμύθια

Τα παραμύθια δημιουργούν στα παιδιά εικόνες, διεγείρουν τη φαντασία τους και τα βοηθάνε να μπουν σε κόσμους μυθικούς και ονειρικούς, σε κόσμους όπου όλα μπορούν να συμβούν. Τα παραμύθια καλλιεργούν το πνεύμα, διεγείρουν τη φαντασία, αλλά και ικανοποιούν σε φανταστικό επίπεδο τις πιο βαθιές επιθυμίες των παιδιών.

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα “Των Ρομπότ τα Παραμύθια”, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αφήγηση παραμυθιών και μέσα από αυτά, καλούνται να αναλάβουν δράση, πλάθοντας με τα τουβλάκια της Lego τις δικιές τους εικόνες και τις δικές τους εκδοχές των ιστοριών που άκουσαν. Παρουσιάζοντας τις κατασκευές τους αποκτούν δεξιότητες ομιλίας, ακρόασης και κατανόησης.

Σε τακτική βάση, οι ιστορίες μας εμπλουτίζονται από τις έξυπνες ρομποτικές μελισσούλες Blue Bots. Τα ρομπότ αυτά αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για το παιδί προκειμένου να διδαχθεί προσανατολισμό, λογική ακολουθία και εκτίμηση διάφορων φυσικών μεγεθών όπως απόσταση, κατεύθυνση και γωνία, μπαίνοντας έτσι με παιγνιώδη τρόπο στη λογική του προγραμματισμού.

Παράλληλα και σε συνδιασμό με τη θεματολογία των παραμυθιών τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν επίσης το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego Early Simple Machines, μέσα από το οποίο θα μάθουν πως λειτουργούν οι απλές μηχανές και ποιά είναι η χρησιμότητά τους στην καθημερινή μας ζωή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Των Ρομπότ τα Παραμύθια”, απευθύνεται σε παιδιά από 5 μέχρι 8 ετών.