Διακρίσεις

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής W.R.O.

 • Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Football (Qatar 2015)
 • 4η θέση στην κατηγορία Football (India 2016)

Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Ρομποτικής

 • 4η θέση στην κατηγορία Bear Rescue (Robotic Day, Prague 2017)

Εθνικός Διαγωνισμός Ολυμπιάδας Ρομποτικής W.R.O.

 • 1η θέση στην κατηγορία Football (Αθήνα 2015)
 • 1η και 2η θέση στην κατηγορία Football (Αθήνα 2016)
 • 2η θέση στην κατηγορία Regular Δημοτικού (Αθήνα 2016)

Περιφερειακός  Διαγωνισμός Α.Μ.Θ. Ολυμπιάδας Ρομποτικής W.R.O.

 • 1η θέση στην κατηγορία Football (Ξάνθη 2015)
 • 1η και 2η θέση στην κατηγορία Football (Ξάνθη 2016)
 • 1η θάση στην κατηγορία Regular Δημοτικού (Ξάνθη 2016)
 • 1η, 2η και 3η θέση στην κατηγορία Football (Ξάνθη 2017)
 • 1η και 2η θέση στην κατηγορία Regular Δημοτικού (Ξάνθη 2017)
 • 1η και 2η θέση στην κατηγορία Regular Γυμνασίου (Ξάνθη 2017)

Περιφερειακός Διαγωνισμός Ρομποτικής Α.Μ.Θ

 • 1η, 2η και 3η θέση στην κατηγορία Γυμνασίου (Ξάνθη 2017)