Ρομποτική με Mindstorms EV3


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ερευνώ μεθόδους για
την επίλυση προβλημάτων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Αποκτώ δεξιότητες που
προάγουν την ευρηματικότητα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδίδω καλύτερα όταν
εργάζομαι μέσα σε ομάδα.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Βλέπω τις ιδέες μου
να γίνονται πράξη!


Το Εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα "Ρομποτική με Mindstorms EV3", απευθύνεται στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, καθώς επίσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τα τμήματα λειτουργούν με 12 μαθητές. Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές εργάζονται ομαδικά σε μικρές ομάδες των τριών παιδιών (της ίδιας ηλικίας). Στην κάθε ομάδα εργασίας, διατίθεται από το σύλλογο πλήρης εξοπλισμός (σετ ρομποτικής, υπολογιστής, tablet κ.λ.π.). Το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια 9 μήνες (από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο) και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:

  • Σύνθετες κατασκευές με τα Lego Technic
  • Κατασκευές Ρομποτικής με το σετ Mindstorms EV3
  • Οπτικός Προγραμματισμός με το EV3 software
  • Συμμετοχή σε Τοπικούς και Περιφερειακούς Διαγωνισμούς
  • Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής
  • Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Ρομποτικής